Reglement

Werkplaats reglement 01-08-2017

a: De garagewerkplaats en het voorterrein, de inrit met 5 parkeerplaatsen en 2 apart aangeduide parkeerplaatsen, zijn uitsluitend beschikbaar voor auto’s en motorfietsen van leden. Slechts die voertuigen, waarvan het kenteken staat geregistreerd en de contributie is afgedragen, hebben toegang.

De ledenpas moet bij het betreden van de garagewerkplaats kunnen worden getoond.

b: Bij het binnenrijden van de garagewerkplaats kan gevraagd worden het kenteken te tonen.

c: Een werkplek of hefbrug wordt door de sleutelbeheerder ingedeeld. Het oprijden van een hefbrug gebeurt altijd onder toezicht en op aanwijzing van de sleutelbeheerder. Een verplaatsbaar vervoermiddel kan alleen op een brug staan als er aan gewerkt wordt, in alle andere gevallen, brug vrij maken. Het van tevoren bespreken van een hefbrug wordt aangeraden. Indien een ½ uur na de reserveringstijd de werkplek/brug niet bemand is, vervalt de reservering.

d: De werkzaamheden moeten zich beperken tot onderhoud en reparatie aan het voertuig.

e: Voor lange sleutelprojecten kan er bij het bestuur een aanvraag ingediend worden. Omvang en aard van de werkzaamheden worden kenbaar gemaakt en door het bestuur beoordeeld. Als het bestuur positief besluit, ondertekent het lid de overeenkomst langdurige werkzaamheden samen met het verantwoordelijke bestuurslid en ontvangt een Rode kaart met aanvangsdatum en einddatum. Kortom alle voertuigen die “overnachten ”zijn voorzien van een ingevulde gele- of rode kaart, ook buiten op eigen terrein. Bij verplaatsing van binnen naar buiten, op eigen terrein, of andersom gelden dezelfde regels. De overeengekomen termijn van de Gele- of Rode kaart wordt hierdoor niet beïnvloed. Voor zowel Rode als Gele kaarten geldt dat als een tijdvak waarvoor een kaart is uitgeschreven is verbruikt, er niet aansluitend een nieuwe Rode en/of Gele kaart verstrekt kan worden.   Hier dient een pauze van tenminste 2 weken te worden aangehouden.

Spelregels korte en langdurige werkzaamheden ASK garage

 1: Voor werkzaamheden tussen de 2 en 6 dagen wordt een overeenkomst gesloten tussen de dienstdoende sleutelbeheerder en aanvrager (gele kaart).

Voor werkzaamheden die op voorhand al langer dan 6 dagen in beslag zal nemen, dient een overeenkomst langdurige werkzaamheden te worden overeengekomen met het bestuur (rode kaart) .

Het aantal Rode Kaarten, welke gelijktijdig kunnen worden verstrekt is maximaal drie.

Toestemming kan alleen worden verkregen via het daarvoor verantwoordelijke bestuurslid.

De periode en tijdsduur van de werkzaamheden wordt in overleg met dat bestuurslid overeengekomen.

Bij overschrijding van de termijn voor zowel de gele- als rode kaart worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn als volgt samengesteld:

*Gele kaart: 1e week gratis, 2e week 25 euro en alle volgende weken 50 euro per week.

*Rode kaart: Maximale periode van 8 weken voor 80 euro, wat vooraf moet worden voldaan, de daarop volgende 4 weken 25 euro per week, daarna voor alle uitlopende weken 50 euro per week.

De Gele of Rode kaart moet duidelijk zichtbaar op het vervoermiddel zijn geplaatst. Een (door beide partijen) ondertekend duplicaat wordt bewaard in de ASK administratie.

Als de werkzaamheden aan het voertuig gereed zijn, dient de gele kaart te worden ingeleverd bij de dienstdoende sleutelbeheerder, voordat het voertuig de garage verlaat.

Indien er een overschrijding van de overeen gekomen of maximale termijn heeft plaatsgevonden, van een gele kaart, dient dit met de sleutelbeheerder te worden afgerekend.

De Rode kaart (en uitloop) wordt verrekend met het bestuur, door Garagebeheer.

 

2: Het is toegestaan, dat een lid een ander aan zijn voertuig laat werken. Alle verantwoordelijkheden blijven berusten bij de eigenaar.

3: Auto’s, motorfietsen, wrakken of onderdelen mogen niet zonder toestemming van de sleutelbeheerder in de garage achterblijven, het moet ook voorzien zijn van naam en datum. Ook plaatsing op het voorterrein mag alléén met toestemming van de sleutelbeheerder. De voertuigen, die zich buiten de openingstijden op het voorterrein of in de garagewerkplaats bevinden moeten verplaatsbaar zijn, en voorzien zijn van een rode of gele kaart.

4: Leden, die zich niet aan de hiervoor genoemde regels houden krijgen het verzoek hun voertuig of materiaal te verwijderen. Het bestuur behoudt zich het recht voor voertuigen van leden, die geen gehoor geven aan dit verzoek, te (laten) verwijderen.

5: Machinaal slijpen en schuren is slechts bij uitzondering toegestaan, alleen in de daarvoor gereserveerde ruimte, en in overleg met de sleutelbeheerder.

6: Auto’s binnen moeten geopend blijven met sleutels erin, dit i.v.m. brand.

7: Gereedschap is beschikbaar in de gereedschap kastjes en kan, na de verschuldigde borg te hebben voldaan ( € 10,-), door de leden gebruikt worden. Lasapparatuur, bandenapparaat en testapparatuur mag alleen in overleg met de sleutelbeheerder worden gebruikt.

8: Na beëindigen van de werkzaamheden moet het gereedschap worden schoongemaakt en op de daarvoor bestemde plaats worden opgeborgen, de werkplek of hefbrug moet worden schoongemaakt.

9: Voor gereedschap dat moedwillig ernstig beschadigd of zoekgeraakt is, is het verantwoordelijke lid de nieuwprijs voor vervanging of de reparatiekosten verschuldigd.

10: De sleutelbeheerder ziet toe op het in acht nemen van – voldoende veiligheidsmaatregelen, het opgeruimd en schoon achterlaten van werkplek en gereedschap, enz.

Het geven van informatie over gebruik van speciaal gereedschap en apparatuur behoort ook tot zijn taak.

11: De sleutelbeheerder informeert bestuur, indien iemand zich wederrechtelijk in de garagewerkplaats bevindt of zich te buiten gaat aan wangedrag, belediging of anderszins.

12: Bestuur en sleutelbeheerder zijn nimmer aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of schade, door wie dan ook toegebracht.

Onder schade wordt verstaan: Schade aan eigendommen van leden, schade aan eigendommen van de ASK, schade aan het bij de ASK in gebruik zijnde gebouw, ofwel schade aan derden toegebracht.

13: Iedereen, die werkzaamheden verricht in de ASK-garagewerkplaats wordt geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen in de Statuten, van het Huishoudelijk Reglement en van dit Werkplaats reglement.

Men is tevens onvoorwaardelijk gehouden zich aan alle bepalingen te   onderwerpen.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden op verzoek aan ieder lid door het secretariaat toegezonden en is op de website te lezen. Het Werkplaatsreglement is duidelijk zichtbaar in de garagewerkplaats aanwezig.

14: Er mag in de ASK garage en koffiehoek NIET worden gerookt

15: Buiten sleutelen is niet toegestaan

16: Op onze elektrische bedienbare roldeur is een handmatig te bedienen grendel aangebracht voorzien van een schakelaar. Deze grendel moet inbraak voorkomen, de schakelaar is om te voorkomen dat de roldeur elektrisch bedient kan worden met de grendel erop.

Op de man-deur is een akoestisch signaal aangebracht.

17: VERZEKERING!

Auto’s welke in de ASK garage, of buiten op het ASK parkeerterrein staan, zijn niet door de ASK verzekerd !

Een ieder lid dient zijn of haar auto of motorfiets zelf te verzekeren, met een:

W.A. VERZEKERING
W.A. CASCO VERZEKERING OF
ALLRISK VERZEKERING

ADVIES; neem ook een persoonlijke W.A. verzekering, want indien men schade aan andermans eigendomen toebrengt, is men daar voor aansprakelijk !

 

Het ASK bestuur

 

01-08-2017