Werkplaats Reglement

GARAGE REGLEMENT.                      07-11-2021

 1. Garage en terrein
 2. Veiligheid en gedrag
 3. Gereedschap en werkzaamheden
 4. Meerdaagse klussen
 5. Bijzondere voorwaarden
 • Garage en terrein. 
  1. De garage en het voorterrein zijn alleen voor leden toegankelijk, op voorwaarde dat de leden en hun voertuigen correct zijn geregistreerd en hun contributieverplichtingen voldaan zijn.
  2. Onder voertuigen worden verstaan: motorfietsen, al dan niet met zijspan en auto’s met een maximum gewicht van 3500 kg.
  3. Buiten sleutelen is niet toegestaan.
  4. De garage is rookvrij.
 • Veiligheid en gedrag.
  1. Onverantwoord gedrag of gevaarlijk werken wordt niet geaccepteerd.
  2. Het inrijden van de garage, mag alleen in overleg met de sleutelbeheerder. Het in gebruik nemen en oprijden van een hefbrug, mag alleen met en op aanwijzing van de sleutelbeheerder.
  3. Wordt er niet aan een voertuig gewerkt dan moet deze, indien mogelijk, van de hefbrug af.
  4. Het reserveren van een hefbrug wordt aangeraden. Bij niet verschijnen, vervalt na 30 minuten de reservering.
  5. Binnen staande voertuigen zijn altijd open en met de sleutels erin.
  6. Het is toegestaan dat een lid een ander lid aan zijn voertuig laat werken. Het lid/eigenaar blijft verantwoordelijk.
  7. Als de ander die aan zijn voertuig werkt geen ASK lid is dient het lid/eigenaar continue bij het voertuig aanwezig te zijn. Alle verantwoordelijkheden blijven berusten bij het lid/eigenaar.
  8. Het is verplicht uw werkplek opgeruimd en schoon achter te laten. Ook het door u gebruikte gereedschap dient schoongemaakt, en op de juiste plaats opgeruimd. Het ontstane afval is dan door u ook op correcte manier opgeruimd. Ook bij meerdaagse klussen dient uw werkplek schoon en opgeruimd te zijn.
  9. Alle voertuigen moeten verzekerd zijn wanneer die in de garage zijn.
  10. Uw voertuig valt niet onder de verzekering van de ASK en de ASK is nooit aansprakelijk voor                    eventuele schade.
   11.  Een persoonlijke WA verzekering is aanbevolen.

  Alle werkzaamheden aan de voertuigen zijn beperkt tot onderhoud en reparatie.

Het standaard gereedschap is beschikbaar in de gereedschapskastjes bij alle bruggen en
alle werkplekken op de vloer.
U bent verantwoordelijk voor het gebruik van gereedschap. Gaat iets stuk of is zoek geraakt
dan  moet dat gemeld worden aan de beheerder, bij uitzondering zal de schade vergoed
moeten worden. Van gebruikte blusmiddelen worden de kosten doorberekend.

Gebruik van speciale apparatuur zoals, lasapparaten, bandenmontage/demontage machine
en / of meetapparatuur kan alleen in overleg met de sleutelbeheerder worden gebruikt.

  1. Machinaal schuren en slijpen, mag alleen in overleg met de sleutelbeheerder, bij voorkeur op en rond brug 1.  (Moet beperkt blijven tot kleine klussen)
  2. Verven en/of lakken, door middel van spuiten, is verboden door de milieudienst.

 

 D:  Meerdaagse klussen.

Als er meerdere dagen nodig voor de werkzaamheden aan het voertuig zijn er  2 opties.

                       De gele en de rode kaart.

De Gele kaart:

Als het voertuig blijft overnachten dan schrijft de sleutelbeheerder een gele kaart uit. Deze kaart wordt  door het lid samen met de sleutelbeheerder ingevuld en door beiden ondertekend en daarna zichtbaar aan het voertuig bevestigd. Door ondertekening van de gele kaart gaat het lid akkoord met de hier genoemde voorwaarden verbonden aan de deze kaart. De geldigheid van een  gele kaart is tussen 2 dagen en maximaal 6 weken. Na afloop van de genoemde 6 weken moet de auto de garage en het buiten terrein verlaten.

Het tarief voor de gele kaart is 1e week gratis, 2e week 25,– week 3 t/m 6,  € 50,– per week.

Als de werkzaamheden aan het betreffende voertuig gereed zijn en het de garage gaat verlaten, dient de Gele kaart ingeleverd worden  bij de dienstdoende sleutelbeheerder.

 

De Rode kaart:

Voor verwachtte langdurige werkzaamheden kan een rode kaart aangevraagd worden.

Na toestemming van het hiervoor aangewezen bestuurslid kan het voertuig  8 weken in de werkplaats verblijven ter reparatie en/of onderhoud.   De kosten hiervan  zijn € 80,– voor deze 8 weken. De periode van 8 weken kan eenmalig verlengd worden met maximaal 4 weken. De kosten daarvan zijn € 50,00 per week. Deze kaart dient zichtbaar aan het voertuig bevestigt te worden. Na afloop van de overeen gekomen periode moet het voertuig de garage en het buiten terrein verlaten.

Door ondertekening van de Rode kaart door het lid is deze akkoord met deze voorwaarden. Verrekening van de Gele en de Rode kaarten gaat via de penningmeester.

De tarieven van zowel de Gele als de Rode kaart kan in de toekomst aangepast worden.

In verband met de beschikbare ruimte zijn er slechts  3 Rode kaarten gelijktijdig beschikbaar.

Voor de Gele en Rode kaarten geldt:  Als een overeengekomen  periode is verbruikt, er niet

aansluitend een nieuwe Gele of Rode kaart kan worden uitgegeven.

Er dient een wachttijd van minimaal 3 weken te worden aangehouden wat betreft de Gele en de Rode kaart, waarbij het betreffende voertuig  de garage en ook het voorterrein heeft verlaten.

Voorwaarden voor de gele en rode kaarten:

 • U werkt met regelmaat aan uw voertuig.
 • Na afloop van de werkzaamheden niets achterlaten in de garage.
 • De toegewezen werkplek houdt u ten alle tijd schoon, opgeruimd en overzichtelijk.

E Bijzondere voorwaarden.

Bij speciale verzoeken beslist altijd het bestuur. Het bestuur is bevoegd van bovenstaande reglementen af te wijken, bijzonder voorwaarden te stellen of beperking op te leggen.