Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Algemene vereniging voor onderhoud en reparatie van auto’s en motorfietsen ASK
Nieuwe Havenweg 59a, 1216 BN Hilversum

Art. 1 – Lidmaatschap

 1. Aanmelding gebeurt door volledige invulling van het digitale aanmeldingsformulier, dat ingevuld kan worden op het kantoor van de garagewerkplaats. In het geval een lid een tweede, derde … auto in wil schrijven geschiedt deze inschrijving via een mail naar de ledenadministratie.
 2.  Na ontvangst van het verschuldigde contributiegeld over tenminste 12 maanden, ofwel de contributie over 3 maanden vergezeld van een machtiging voor het innen van de contributie over een aansluitende periode van 9 maanden, ontvangt het lid een lidmaatschapskaart. Op vertoon van deze kaart wordt toegang tot de garagewerkplaats verleend.

Beëindiging lidmaatschap na 1 jaar lidmaatschap conform de wetgeving, d.w.z. op ieder gewenst moment met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

 1. Het is niet toegestaan om van kenteken te wisselen gedurende een lidmaatschap, alleen indien het ingeschreven voertuig wordt verkocht en vervangen wordt door een ander voertuig is dit 1 keer per jaar toegestaan.
  4. Elk voertuig dient ingeschreven te staan, een lid kan met meerdere eigen voertuigen ingeschreven staan, voor meerdere voertuigen geldt een gereduceerd tarief. 5. Leden dienen de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
  6. Leden zijn verplicht zich in de garagewerkplaats volgens het huishoudelijk reglement te gedragen.

Art. 2 – Garage en terrein

 1. Garage en terrein zijn alleen voor voertuigen van leden bestemd. Deze leden en hun voertuigen, zijn correct geregistreerd en hebben hun contributieverplichtingen voldaan.
  2. Onder voertuigen verstaan wij motorfietsen, al dan niet met zijspan en auto’s met een maximum gewicht van 3500 kg.
  3. Buiten sleutelen is verboden.
  4. Binnen roken is verboden. 5. Spullen zoals gereedschap en onderdelen kunnen niet worden achtergelaten na beëindiging van de werkzaamheid, of in de pauze daarvan.

Art. 3 – Veiligheid en gedrag

 1. Het lid is zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid, elkaar aanspreken op onveilig handelen wordt op prijs gesteld.
  Voorbeelden van onveilig handelen:

– werken op ondeugdelijk schoeisel
– lassen zonder laskap
– werken onder invloed van alcohol of drugs
2. Het inrijden van de garage, mag alleen in overleg met de sleutelbeheerder. Het in gebruik nemen en het oprijden van een hefbrug, alleen met en op aanwijzing van de sleutelbeheerder. Het lid is zelf verantwoordelijk voor oprijden van de brug.
3. Wordt er niet aan een voertuig gewerkt dan moet deze van de hefbrug af.
4. Het reserveren van een hefbrug wordt aangeraden. Bij niet verschijnen, vervalt na 30 minuten de reservering.
5. Binnen staande voertuigen zijn altijd open en met de sleutels erin.
6. Sleutelen aan voertuigen door niet leden, mag, op voorwaarde dat de eigenaar/ het lid  hierbij aanwezig is.

7.werkplek

 1. a) Deze dient u schoon en opgeruimd achter te laten. b) Het door u gebruikte ASK gereedschap dient te worden schoongemaakt op de juiste plaats te worden opgeborgen.
  c) Afval wordt door u gescheiden en op de correcte manier afgevoerd, grote stukken afval zoals bumpers, banden, stoelen etc. zelf naar scheidingsstation brengen, dus niet in de ASK containers.
  d) Bij meerdaagse klussen dient u uw werkplek elke dag schoon en opgeruimd achter te laten.

Art. 4 – Gereedschap en werkzaamheden.

 1. De werkzaamheden aan de voertuigen zijn beperkt tot onderhoud en reparatie.
  2. Sleutelgereedschap is beschikbaar in de gereedschapskastjes en het draadhok.
  3. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van ASK gereedschap. Gaat iets stuk of is gereedschap zoek dan moet u dat aan de sleutelbeheerder melden en zo nodig vergoeden. Dit is ook van toepassing op de door u gebruikte blusmiddelen.
  4. Gebruik van speciaal of ingewikkelde apparatuur zoals, lasapparaten, banden (de)monteermachine, alleen in overleg met de sleutelbeheerder.
  5. Machinaal schuren en slijpen, alleen in overleg met de sleutelbeheerder. 6. Verf en/of lak, door middel van spuiten, is verboden. Kleine klussen uitgezonderd en altijd in overleg met de sleutelbeheerder.

Art. 5 – Meerdaagse klussen
Heeft u meerdere dagen nodig voor uw werkzaamheden aan het voertuig dan hebben wij  2 opties. De gele en de rode kaart.

 1. De Gele kaart U krijgt uw klus niet af in 1 dag, dan vraagt u aan de sleutelbeheerder of het voertuig in de garage kan blijven. Als er ruimte is dan ontvangt u van de sleutelbeheerder de z.g.n. gele kaart. Deze kaart plus een duplicaat vult u samen in met de sleutelbeheerder en wordt door beiden ondertekend
  a) 1 exemplaar wordt zichtbaar op het voertuig geplaatst.
  b) Duplicaat wordt door sleutelbeheerder voor de administratie opgeborgen.
  De gele kaart wordt per week verlengd tot een periode van maximaal 6 weken. Na afloop van de 6 weken moet uw voertuig de garage en het garageterrein verlaten en de gele kaart worden ingeleverd bij de sleutelbeheerder..
  Het tarief voor de gele kaart is 1e week gratis, € 2e week 25,- week en 3e t/m 6e € 50,- per week.

Na afloop van de 6 weken termijn moet uw voertuig de garage en het garage terrein hebben verlaten

3 weken na het verlopen van de gele kaart kan men opnieuw voor een gele kaart in aanmerking komen.

 1. De Rode kaart
  Voor een grotere klus kunt u een rode kaart aanvragen. Een verzoek voor een rode kaart moet schriftelijk ingediend worden bij het bestuur.
  De rode kaart evenals het duplicaat vult u samen in met het bestuurslid garagebeheer en wordt door beiden ondertekend.
  a) Een exemplaar wordt zichtbaar op het voertuig geplaatst.
  b) Het andere exemplaar dient voor de administratie.
  De kosten voor rode kaart zijn € 80,- voor de eerste 8 weken. Niet klaar na 8 weken dan is een verlenging van maximaal 4 weken mogelijk. De kosten zijn dan € 50,– per week (week 9 t/m 12).
  Na afloop van de 12 weken termijn moet uw voertuig de garage en het garageterrein hebben verlaten. 3 weken na het verlopen van een rode kaart kan men in aanmerking komen voor een gele kaart.

Voorwaarden voor de gele en rode kaarten
1. U werkt met regelmaat aan uw voertuig
2. Onderdelen die er niet toe doen neemt u mee naar huis.
3. De toegewezen werkplek houdt u ten alle tijd schoon, opgeruimd en overzichtelijk.
4. Indien het bestuur constateert dat er niet regelmatig aan uw voertuig gewerkt wordt, worden de kaarten NIET verlengd en moet uw voertuig de garage verlaten.
Gezien de beperkte ruimte zijn er maximaal drie rode kaarten gelijktijdig beschikbaar.

Art.6
Uw voertuig moet W.A. verzekerd zijn. Een persoonlijke W.A. verzekering is dringend aanbevolen.

Art.7
Uw voertuig valt niet onder de verzekering van de ASK en de ASK is nooit aansprakelijk voor eventuele schade aan uw voertuig.

Art. 8 – Bijzondere voorwaarden
Bij speciale verzoeken beslist altijd het bestuur. Het bestuur is bevoegd van bovenstaande reglementen af te wijken, bijzonder voorwaarden te stellen of beperking op te leggen.

Het ASK bestuur.

.